Ramowy plan dnia

 

6:00-8:30

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w sali służące realizacji twórczych pomysłów dzieci,

- zabawy grupowe, indywidualne w kącikach zainteresowań,

-zabawy ruchowe 3-4-latki,

-ćwiczenia poranne 5-6-latki,

- czynności higieniczne.

8:30-9:20

-śniadanie,

- czynności higieniczno - porządkowe.

9:20-11:30

-zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela (Edukacja polonistyczna, matematyczna, muzyczna, plastyczno-techniczna, zabawy i ćwiczenia gimnastyczne),

-wycieczki, spacery – obserwacje przyrodnicze,

- pobyt w ogrodzie przedszkolnym; gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,

-zabawy w sali indywidualne lub w zespołach,

- czynności higieniczne.

11:30-12:00

- II śniadanie,

- czynności higieniczne.

12:00-13:30

relaks popołudniowy: słuchanie muzyki, literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela, ćwiczenia oddechowe itp.,

- czynności higieniczne.

13:30-14:00

- obiad,

- czynności higieniczne.

14:00-17:00

- pobyt na powietrzu: gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

 

- pogłębianie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności,

- indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju – praca z dzieckiem zdolnym
i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- dowolne zabawy wg zainteresowań dzieci,

- czynności organizacyjne, prace porządkowe,

- zabawy ruchowe.