Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Piosenki

Piłka Oli

Już blisko kolęda

Biały walczyk

Buch w śnieżny puch

Wiersze

MOJA MAŁA OJCZYZNA

CHOINECZKA

BABCI I DZIADKOWI

SAMOLOT

Zebranie z rodzicami

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszam dnia 21.02.2019 roku  o godzinie 15:00 - czwartek na zebranie z rodzicami w sali Słoneczek. Obecność obowiązkowa - podsumowanie I półrocza funkcjonowania dzieci w przedszkolu.

Zapraszam

wychowawca 

Magdalena Piwkowska